Obsah podle telefonu

playMOBIL.cz > Provozní podmínky


Podmínky poskytování služeb

Službu zpoplatněných SMS technicky zajišťuje společnost MobilBonus s.r.o. .

Objednáním aplikace souhlasíte s těmito podmínkami.

 1. Uživatel se musí přesvědčit, že jeho telefon podporuje stahování Java aplikací a že je nakonfigurován pro tuto službu. Pro konkrétní nastavení telefonu se obraťte na vašeho operátora.
 2. Není možné vracet cenu za objednané aplikace. Výjimku tvoří oprávněné reklamace, kdy nebyla služba doručena nebo nebyla doručena v dostatečné kvalitě. V případě oprávněné reklamace provozovatel provede opakované dodání služby bez zbytečného odkladu.
 3. Provozoval nemůže a nebude vracet cenu aplikace, v případě, že je objednána na nekompatibilní telefon.
 4. Zaplacením a stažením aplikace vzniká právo používat tuto aplikaci neomezeně pouze na tomto telefonu. Je zakázáno aplikaci poskytovat třetím stranám nebo umístit její soubor ve veřejné i neveřejné síti, je zakázána jakákoliv modifikace aplikace, dekompilace a jiné zásahy do autorského díla. Uživatel, resp. příjemce aplikace musí respektovat autorské právo na aplikaci se všemi jeho důsledky.
 5. Všechna práva na obsah jsou vyhrazena pro společnost Vogel Burda Communications s.r.o. nebo pro společnosti, které jsou dodavateli her a aplikací prezentovaných na tomto serveru. Obchodní a chráněné značky jsou majetkem společností, jak je u nich uvedeno.
 6. Provozovatel neručí zejména za:
  • jakékoli chybně zadané údaje při registraci, objednání nebo poslání aplikace (jako například chybné zadání objednacího kódu apod.)
  • skutečnost, že příjemce aplikace má vypojený telefon nebo vypnutý na delší dobu než 3 dny od objednání aplikace
  • chyby při doručení služby, které zahrnují mimo jiné: chybně nakonfigurovaný telefon pro SMS nebo WAP, blokování downloadu aplikací operátorem, blokování zpráv typu wappush operátorem, přerušení stahování z důvodů problému na telefonu, signálu nebo u operátora, nemožnost uložení stažené aplikace z důvodu nedostatečné zbývající paměti přístroje, vadné činnosti přístroje ať z důvodu vadného hardware, software nebo firmware
  • omezení, která zavádí operátor při stahování aplikací z wapu a při komunikaci aplikace se serverem na internetu.
  • nedoručení SMS zprávy do sítě jiného operátora než O2, T-Mobile nebo Vodafone
 7. Provozovatel nenese odpovědnost, pokud si nedostatečně ochráníte svoje přihlašovací jméno a heslo a někdo jiný se s těmito údaji přihlásí na server.
 8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody nebo újmy, které mohou vzniknout používáním stažených aplikací, ani za chyby nebo škody způsobené vadnou funkcí stažené aplikace.
 9. Provozovatel neručí za tiskové a obsahové chyby na serveru.
 10. Provozovatel má právo změnit obsah i podmínky bez předchozího upozornění.
 11. Není dovoleno kopírovat ani používat obsah serveru jinak než pro svou osobní potřebu, výjimku tvoří dohoda, uzavřená s provozovatelem serveru v písemné (elektronické) formě.

V Praze dne 20.1.2007

Ostatní